Nevenactiviteiten

(c) Beata Szparagowska

PREMIERE LIGNE

Exposities van jonge auteurs/fotografen en opleiden van curators in een cultureel milieu

Artistieke directie : Jean-Marc Bodson

Voor elke schepper is de eerste lijn zonder twijfel de aller-moeilijkste om te schrijven. Vooral wanneer deze eerste lijn de aanzet geeft tot een curriculum vitae. Het is zonder twijfel ook de meest beslissende want het is de sleutel tot de ervaringen die zullen volgen.
Sinds vele jaren biedt L’L de mogelijkheid aan jonge kunstenaars – meer bepaald aan performance kunstenaars – om hun eerste lijn te schrijven, om een initiële, misschien zelfs initiërende creatie te verwezenlijken. Twee jaar geleden werd vanuit deze optiek een residentie toegekend aan de fotografe Beata Szparagowska. Niet zonder succes, zo is gebleken,  want haar werk heeft haar –  bovenop de hele mooie publicatie aan haar gewijd (gepubliceerd bij de uitgeverij le Caillou bleu onder het patronaat van Rudy Demotte, minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel) – een ongelooflijke zichtbaarheid opgebracht.
Vanaf dit seizoen geeft L’L elk jaar aan drie jonge auteurs/fotografen de kans om niet alleen te exposeren maar ook om advies en sponsoring in te winnen voor hun expositie. Een meer dan welkome inwijding want exposeren is ook ‘s’exposer’, jezelf blootgeven en blootstellen aan risico’s door je in de frontlinie te begeven.
Elk van deze exposities zal ondersteund worden hetzij door samenwerking met andere instituten – netwerk biedt vaak de gelegenheid om er een vervolg aan te breien – hetzij door een publicatie hetzij door bekendmaking via andere media.

EXPO #1 Pierre Liebaert / 08.11.2012 > 08.12.2012
EXPO #2 Leone Julitte / 13.12.2012 > 16.02.2013
EXPO #3 Zaza Bertrand / 21.02.2013 > 20.04.2013
EXPO #4 Martina Melilli / 16.10.2013 > 29.11.2013
EXPO #5 Collectif "La Porte Rouge" / 16.01.2014 > 21.02.2014
EXPO #6 Marine Dricot / 28.02.2014 > 26.03.2014
EXPO #7 Laurence Gondon / 12.12.2014 > 23.01.2015


EDUCATIEVE WERKING / GEMEENTE ELSENE

Dit luik van de werking van L’L ging een tiental jaar geleden van start. Sindsdien werkt L’L nauw samen met de Dienst Openbaar Onderwijs van de gemeente Elsene om jongeren warm te maken voor hedendaagse podiumcreaties. De kunstenaars in residentie in L’L spelen hierin een heel actieve rol.

L’L streeft ernaar om zich ten volle te integreren in Elsene, de gemeente waar de organisatie gevestigd is en die haar ook structureel en financieel steunt. In die context organiseert L’L elk jaar een activiteit waarbij een school kennismaakt met één of meerdere kunstenaars in residentie in L’L, die vervolgens een artistiek project met de leerlingen uitbouwen.